Assistentes Operacionais - candidatos admitidos e excluídos

Encontra-se afixada, na escola sede do agrupamento, a lista de candidatos admitidos e excluídos ao procedimento concursal comum de reserva de recrutamento para assistentes operacionais, no Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté.

Aviso